Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2020

podchmurami
podchmurami
podchmurami
0081 2e38 500
Reposted fromxawery xawery viadancingwithaghost dancingwithaghost
5567 003f
podchmurami
podchmurami
podchmurami
podchmurami
Często tak bywa, że z czasem utożsamiamy się z ludźmi, których kiedyś nie rozumieliśmy.
— znalezione
podchmurami
Boli, gdy ktoś rani nas słowami. Boli, gdy ktoś rani nas czynami. Ale najbardziej boli, gdy ktoś rani nas obojętnością, gdy oddaliśmy serce.
— Maciej Wiszniewski

February 04 2020

podchmurami
Ból musi wyboleć. Łzy muszą wypłynąć co do ostatniej
— Małgorzata Kalicińska
podchmurami
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
podchmurami
Nie mam z kim pogadać, ponarzekać , jak bardzo źle się czuję, I bardzo się boję, głupia panika, 

January 07 2020

podchmurami
Nigdy nie wiesz, jak silny jesteś, dopóki bycie silnym nie stanie się jedynym wyjściem, jakie masz.
— Bob Marley
Reposted fromcorvax corvax vialaparisienne laparisienne
podchmurami
Nienawidzę tego, że jestem taka słaba.
— Kathryn Croft
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiebieskieoczy niebieskieoczy
podchmurami
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viablackheartgirl blackheartgirl
podchmurami

Ale prawda wygląda tak, że czuję się bardziej wolna z nim, niż wtedy, kiedy byłam sama. Przy nim czuję się bardziej sobą niż bez niego. Może tak wygląda prawdziwa miłość.

— Emily Griffin - Coś pożyczonego
Reposted fromyourtitle yourtitle viafreeway freeway
podchmurami
Nic bardziej nie podnieca niż świadomość, że facet kocha cię tak, iż nigdy nie ma cię dosyć.
— Samantha Young - "To, co najważniejsze"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafreeway freeway
podchmurami
Największą sztuką jest przejść przez piekło i nie stać się diabłem.
— A. N.
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viafreeway freeway
podchmurami

Jeszcze nie wiem, czy etap w którym jestem w życiu jest tym odpowiednim, czy to, co teraz robię to właściwy wybór.

Ale wiem, że się nie zawraca. Życie mnie tego nauczyło, że choćby nie wiem co, nie zawraca się. Nie ma dokąd, miejsce do którego się wraca nigdy nie jest już tym samym miejscem, z którego się odchodziło.

Niczego nie można być pewnym, ale po raz pierwszy w życiu czuję spokój na to, co będzie. Pierwszy raz się nie martwię.

I nie mogę się przyzwyczaić, że jest tak dobrze.

— "Od duszy strony"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaAnneBonny AnneBonny
podchmurami
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Haruki Murakami
Reposted fromwaflova waflova viaAnneBonny AnneBonny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl