Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

podchmurami
Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaparrtyzant parrtyzant
podchmurami
Byłem zaślepiony, bo kochałem cię tak, że nie nic nie widziałem,
Zostałem rozbity na milion kawałków
Gdy zdałem sobie sprawę, że w ogóle cię nie obchodzę
— Johnny Cash
Reposted fromflesz flesz viaparrtyzant parrtyzant
podchmurami
Pewnego dnia zatrzymasz się i powiesz: cholera, jak ta dziewczyna mnie kochała.
Reposted fromenchantement enchantement viaparrtyzant parrtyzant
podchmurami

"Obiecaj mi że jutro rano się uśmiechniesz. Nawet jeśli będzie szaro. Nawet jeśli będziesz miał opuchnięte powieki, ciężkie myśli i żadnych nowych wiadomości w telefonie. Obiecaj mi."

Reposted fromiansha iansha viajethra jethra
podchmurami
4608 7657 500
Reposted frompiehus piehus viajethra jethra
podchmurami
4843 66ce 500
Love of my life.
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viaparrtyzant parrtyzant
podchmurami
5181 7f78
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparrtyzant parrtyzant
podchmurami
5898 613d
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparrtyzant parrtyzant
podchmurami
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparrtyzant parrtyzant
podchmurami
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viahesiamela hesiamela
podchmurami
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparrtyzant parrtyzant
podchmurami
Nie zasłużył na to, aby wiedzieć, że go kocham
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viazucha zucha
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl